Pasování prváků

Dnešním dnem byla započata nová tradice na naší škole, a to PASOVÁNÍM PRVÁKŮ 🗡 do řad středoškoláků!

Kde jinde by tato slavnostní událost mohla proběhnout než na půdě Hotelu Baltaci Atrium, a to v nejreprezentativnějším prostoru hotelu – v jeho hlavním sále.

Historie pasování do řad studentů nás zavádí až do středověku, kde tato tradice započala. Dnes má různé podoby, ale v jádru se jedná o stejnou slavnostní ceremonii, kdy noví studenti/žáci získávají oficiální status člena školy a stávají se tak nedílnou součástí akademického společenství.

Jak probíhalo oficiálně první pasování u nás?

V úvodu paní ředitelka Hlavačková přivítala všechny rodiče, kolegy pedagogy a žáky. Úvodním slovem tak zahájila celou událost. 

Během pasování byli jednolitvě vyzváni prváci, aby předstopili vpřed a před zraky přítomných byli oficiálně pasováni do řad středoškoláků. 🗡

Vítejte mezi námi, milí prváci! 👋

Jelikož jsme moderní a originální školou, není třeba se striktně držet tradic a pravidel. Tradiční a nemoderní šerpy, které by každý očekával, byly vyměněny za veselé barvami hrající moderní placky ⚫🟡🟣🔵. Žáci si tak jimi mohou ozdobit školní brašnu či mikinu a být tak IN déle, jak jedno “pasovací odpoledne”.

Jakmile byli všichni “oplackováni”, následovalo krátké představení třídních učitelů jednotlivých oborů.

Tímto byla oficiální část programu ukončena a následoval už jen volný program, který umožnil volnou diskuzi či zdvořilostní zdravici.

🔝 Lepší konec si nikdo ani neuměl představit… občerstení z rukou žáků vyšších ročníků oboru Kuchař – číšník, tak bylo skvělým zakončením celé akce. 

Skromně musíme uznat, že se nám OFICIÁLNĚ PRVNÍ PASOVÁNÍ PRVÁKŮ velmi vydařilo a těšíme na další ročníky. 🔝

Abychom nezapomněli a bereme to vždy, jako samozřejmost, děkujeme celému týmu Hotelu Baltaci Atrium a Restaurace Baltaci Zlín za vždy skvělou spolupráci. 👍

Jak se celá akce vydařila, můžete prozkoumat níže ve fotogalerii. 👇👇👇

Výlet 4.AH do Prahy

V pátek 15. 9. 2023 se třída 4. AH, ve společnosti své třídní učitelky paní Bezděkové, vydala vlakem na výlet do města měst – Prahy. Zajímavých

Taneční kurzy 2023

Chcete se na plese či na jiné společenské akci blýsknout bravurní taneční technikou? 💃🕺 Naše škola nově, ve spolupráci s taneční školou A &A Mědílkovi, nabízí