Den plný zajímavých přednášek a kurzu první pomoci

Ve středu 20. 9. 2023 se naši žáci zúčastnili třech bloků školení a přednášek, které proběhly paralelně v prostorách naší školy. 👩‍💼

1. BLOK - Kurz první pomoci Červeného kříže 🚑

V situacích, kdy bojujete o záchranu člověka, rozhoduje každá sekunda. Čas do příjezdu záchranky trvá věčnost. 🚑 Jak správně resuscitovat, kolikrát stlačit hrudník, zda vdechnout vzduch do plic anebo ne, jak zastavit krvácení, jak ošetřit řeznou ránu atd… Opakování je matkou moudrosti a v těchto případech to platí 1000násobně.

Kurzem první pomoci a následným praktickým nácvikem naše žáky provedli členové Červeného kříže👩⚕

Žáci si tak na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jak správně resuscitovat a že je k tomu potřeba opravdu velká síla, dále si vyzkoušeli polohování těla do stabilizované polohy, ošetření řezných ran, úrazu hlavy a zastavení krvácení. 🩸🩼🩺

Všichni věříme, že tyto praktiky nebudeme muset nikdy použít a pokud ano, tak jsme na ně teoreticky i prakticky připraveni. ❤

2. BLOK - přednáška na téma: Hrozby v kyberprostoru

Úskalí dnešní online doby a nejčastější druhy kyberkriminality s žáky probral kapitán Ing. Ondřej Zderčík z Armády ČR 🇨🇿, který se trestným činům v kyberprostoru stále aktivně věnuje.

Ve velmi zajímavé přednášce žáky poučil, jak bojovat proti kyberšikaně, jak postupovat, pokud se jim někdo nabourá do soukromého účtu na sociálních sítích či emailu anebo zneužije jejich fotografii pro své účely.

Nové pojmy, jako “hoax“, “phishing“, “hacking“, “to be pwned“, “sniffing“ aj., již pro ně nejsou neznámou. 🧠

Největší zájem vzbudil hlas umělé inteligence. Všichni si uvědomili, že rozdíl opravdu běžné ucho nerozezná. „Nebavili jste se už někdy s AI 🤖 a ani o tom nevíte…?”

Zajímavých témat k debatě byla spousta, bohužel čas byl neúprosný…

3. BLOK - přednáška nadrotmistra ve výslužbě Pavla Svobody z Armády ČR 🇨🇿

Přednáškový trojboj uzavřel NRTM V.V. Pavel Svoboda, který se s žáky podělil o osobní zkušenosti z Armády České republiky. Bývalý aktivní voják nasazený na misi v Afgánistánu, nyní nadrotmistr ve výslužbě, vysvětlil našim žákům fungování, význam a členění Armády ČR. 🇨🇿

Svou přednášku obohatil o neuvěřitelné příběhy z nasazení v Afghánistánu 🇦🇫, které byly umocněny autentickými záběry. V době, kdy ve světě rezonují válečná témata, si tak žáci mohli představit a hlavně uvědomit, co obnáší “služba vlasti“ a co to opravdu znamená “obětovat se pro druhé, pro bezpečnější a mírumilovnou budoucnost“.

Věříme, že nezůstal nikdo, na koho by tak silné téma nezapůsobilo. 💚

Všem přednášejícím tímto děkujeme za úžasný den plný inspirativních podnětů, praktických rad a životních zkušeností, které s pokorou přijímáme.

„Co může každý z nás udělat pro to, aby byla naše společnost lepší?“

Možností je spousta a jasná odpověď na tuto otázku není. Každý si na ni musí odpovědět sám.

Těšíme se na další zajímavé přednášky a témata, které nám škola Baltaci přinese! 👋

Škola Baltaci – Škola pro život!

Bubnovačka 2023

Dětská duše je nejzranitelnější zvláště v raném věku. Celorepubliková akce Bubnovačka, kterou organizuje Centrum LOCIKA, upozorňuje na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Tento rok