Nastartujte svou kariéru na SŠ Baltaci

Hledáte-li vhodnou střední školu ve Zlíně se zaměřením na stále více oblíbené Informační technologie, Hotelnictví anebo se vidíte pracovat v gastronomii...?

V širším centru Baťovského města Zlína najdete moderní vzhledem, ale letitou svou 25letou tradicí – soukromou Střední školu Baltaci, která navázala na úspěšné fungování soukromé Střední školy hotelové Zlín.  

Zřizovatelem školy je společnost Baltaci a. s., která v oblasti gastronomie, hoteliérství a nemovitostí působí více jak 24 let. Původní studijní obor Hotelnictví byl doplněn o studijní obor Informační technologie, nástavbové studium Podnikání a učební obor Kuchař – číšník.

Volba střední školy je důležitým mezníkem života a mnohdy rozhodne o budoucnosti a směru mladého člověka.

Přijďte se o správnosti volby střední školy přesvědčit na vlastní oči na Dny otevřených dveří.

Seznamte se studijními obory:

MODERNÍ DOBA SI ŽÁDÁ ODBORNÍKY V IT SFÉŘE

Informační technologie

4letý maturitní obor, kód oboru: 18-20-M/01

V globalizovaném světě plném digitálních technologií, automatizace a robotizace nabízíme oborové zaměření studia na Informační technologie, které je v dnešní době velmi žádané na pracovním trhu. Uplatnění absolventů po maturitě škola umožňuje na pozicích: technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí apod.

Studium je rozšířeno o předměty zaměřující se na digitální grafiku a tisk. Odbornou praxi žáci získávají během celého studia u renomovaných společností ve Zlíně a okolí. Navázat tak na budoucí pracovní spolupráci je velmi jednoduché. Naopak studijně nadané žáky přivítají na FAI UTB ve Zlíně, se kterou škola úzce spolupracuje.

ŘEMESLO JE SPRÁVNÝ SMĚR PRO MANUÁLNĚ NADANÉ ŽÁKY

Kuchař- číšník

3letý obor zakončený výučním listem, kód oboru: 65-51-H/01

Praktická výuka a praxe v gastronomických provozech ve Zlíně nastaví startovací laťku všem talentovaným žákům tak, aby se mohli stát úspěšnými ve svém oboru. Stačí vůle chtít a zapálení pro gastronomii. Nechat se během studia inspirovat od zkušených šéfkuchařů, úspěšných vedoucích pracovníků gastronomických provozů je snahou školy a provází žáky celým jejich studiem.

Pokud výuka probíhá v moderních prostorách školy anebo na praxi v úspěšných gastronomických provozech, pak to jde vše velmi přirozeně. Žáci mají možnost rozšířit si svou odbornost o řadu kurzů a do světa se mohou vydat vybaveni dvěma světovými jazyky. Žádná škola negarantuje pracovní uplatnění hned po vyučení, ale s kuchařským uměním, k tomu není daleko.

OBOROVĚ ZAMĚŘENÉ STUDIUM NABÍZÍ PERSPEKTIVU V HOTELOVÉM ODVĚTVÍ

Hotelnictví

4letý maturitní obor, kód oboru: 65-42-M/01

Hotelnictví je atraktivní a stále rychle se rozvíjejícím odvětvím, které nabízí pestrou škálu pracovních pozic v nižším, středním i vrcholovém managementu ve službách stravovacích, ubytovacích, v CK a CA, TIC a IC apod. SŠ Baltaci navázala úzkou spolupráci s FAME UTB ve Zlíně a stala se její fakultní školou, jenž umožňuje plynulou návaznost středoškolského studia na vysokoškolské.

Studium je rovněž zpestřeno řadou zajímavých exkurzí, kurzů, zahraničních výletů, přednášek aj. Unikátnost studia je rovněž ve volbě speciálního zaměření ve 3. ročníku, a to na Management v CR anebo ICT ve službách. V rámci studia mají všichni žáci možnost vykonat zkoušku B2 First dříve známou jako FCE/CAE zdarma. Inspirativní učebny dotváří celkový moderní koncept studia. Ti absolventi, kteří nebudou mít další studijní ambice, mají záruku celkového přesahu studia tohoto oboru a otevírají si tak dveře do celého světa.    

PRONIKNOUT DO OBLASTI PODNIKÁNÍ A DOSÁHNOUT MATURITY

Podnikání

3letý nástavbový maturitní obor, kód oboru: 64-41-L/51

Pro ty, kteří hledají další cestu ve svém vzdělávání a touží po dovršení maturity, škola nabízí dálkový obor Podnikání. Tento nástavbový tříletý studijní obor absolventům zajistí nejen možnost získat diplom, zároveň získají široké spektrum ekonomických, provozně-ekonomických, obchodních a administrativních dovedností aj.

Studium nástavbového (dálkového studia) je klíčem k novým možnostem a perspektivám, které rozšiřují obzory a otevírají dveře do profesního světa.

SNAHA A VIZE ŠKOLY

Snahou školy je vyučit kvalifikované absolventy v oborech, které jsou potřebné a žádané, jak na českém, tak i mezinárodním trhu práce. Zároveň z žáků vychovat slušné a pracovité jedince s úctou k oboru, respektu druhým a otevřeností světu a myšlení.

Všem talentovaným a šikovným žákům škola nabízí kvalitní vzdělání bez ohledu na jejich sociální anebo ekonomické možnosti.

SŠ Baltaci je školou otevřenou mladým lidem, kteří nechtějí pouze v poklidu proplout střední školou a snadno tak získat maturitu či výuční list, ale kteří chtějí nabít široké spektrum teoretických znalostí a praktických zkušeností. Tyto studenty je škola ochotna podpořit i formou stipendií.

BENEFITY STUDIA NA SS BALTACI:

 • NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ UČEBNY baví a vybízí ke kreativitě
 • profesionální technické vybavení učeben IT
 • MODERNÍ UČEBNA odborných předmětů (open space kuchyně, bar, pódium s AV technikou)
 • JAZYKOVÁ VYBAVENOST (AJ a NJ) a konverzační hodiny s rodilým mluvčím
 • možnost vykonat zkoušku B2 FIRST dříve známou jako FCE/CAE ZDARMA
 • pestrost KURZŮ A ŠKOLENÍ (jako např. koktejlový, baristický, someliérský, latté art, flairový atd.)
 • možnost získání STIPENDIÍ (prospěchová, rodinná, jednorázová)
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – práce v malých skupinách
 • pravidelné doučování a konzultační hodiny
 • PRAXE během studia u prestižních firem ve Zlíně
 • spolupráce s FAME na UTB ve Zlíně s možnost návaznosti studia
 • MS OFFICE ZDARMA po dobu studia i na domácí PC
 • GAMES ROOM – odpočinkový prostor s PS hrami a VR brýlemi

Bubnovačka 2023

Dětská duše je nejzranitelnější zvláště v raném věku. Celorepubliková akce Bubnovačka, kterou organizuje Centrum LOCIKA, upozorňuje na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Tento rok