DOD na UTB

V pátek 10.11.2023 se naši žáci 3. a 4. ročníků zúčastnili Dne otevřených dveří na Fakultě Managementu a Ekonomiky a také na Fakultě Aplikované Informatiky UTB ve Zlíně 🎓

📈 FaME UTB Zlín

Naši “hoteláci“, v doprovodu paní ředitelky a paní učitelky Klepšové, si hned z rána vyslechli úvodní prezentaci o fakultě. Mohli se tak dozvědět vše o studiu na FaME, obsahovou náplň studia tedy vyučované předměty, plánované zajímavé projekty nejen pro rok 2024/2025, školní i mimoškolní aktivity studentů a rovněž následné uplatnění absolventů. 📊📉 Ti, co neměli ve všem jasno, dostali příležitost doptat se na informace, které je dále zajímaly, a to na oborově zaměřených stanovištích.

Zlínská FaME byla zvolena nejlepší ekonomickou fakultou v Česku podle mezinárodního žebříčku Times Higher Education v oblasti Business & Economics pro rok 2023.

Pro ty studenty, kteří budou mít během studia toulavé boty 🥿👞a budou se chtít poohlédnout i za hranice ČR, byl připraven stánek Erasmus+, kde získali informace o možnostech, kdy a kam vycestovat v rámci studia.

🤖 FAI UTB Zlín

Podobný program pak čekal i na naše “ajťáky v doprovodu pana učitele Masného a paní učitelky Kopečkové. Hned ze startu si vyslechli prezentaci o fakultě, kde se dozvěděli vše podstatné, ale i spoustu zajímavostí.

Program DOD FAI UTB byl více praktický, což jasně určuje i směr této fakulty. Naši žáci tak mohli navštívit laboratoře forenzních věd 🧪, robotické laboratoře a laboratoře reálných procesů. Rovněž si mohli pohrát s umělou inteligencí 🤖 anebo poodkrýt útroby programovatelných automatů.

Fakulta aplikované informatiky má 7 ústavů, CEBII a VTP-ICT.

Všichni naši budoucí univerzitní studenti si mohli alespoň na pár chvil na vlastní kůži vyzkoušet studentský život. 🎓 Všechny brány, 🚪 dveře, dírky i okna 🪟 byly zpřístupněny zvědavým návštěvníkům. Nakouknout tak mohli do míst veřejnosti běžně nepřístupných, jako je školní knihovna, kantýna, učebny, laboratoře, koleje atd.

Zasloužený oběd ve školní jídelně 🥙🥪 byl krásným zakončením inspirativního dne, kdy si krom spousty zážitků a informací odnesli i potřebné brožury pro snadnější rozhodování kam na vysokou školu.

🫵 Začíná to U TeBe!

Bubnovačka 2023

Dětská duše je nejzranitelnější zvláště v raném věku. Celorepubliková akce Bubnovačka, kterou organizuje Centrum LOCIKA, upozorňuje na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Tento rok