Pedagogický
tým

Mgr. Jana Hofmanová

ředitelka školy

předměty: MNG Management, MKT Marketing

e-mail: hofmanova@skolabaltaci.cz

Ing. Bc. Karla Bezděková

zástupce ředitelky pro pedagogickou činnost

předměty: CHE Chemie, MAT Matematika , FYZ Fyzika

e-mail: bezdekova@skolabaltaci.cz

Bc. Barbora Gregorová

zástupce ředitelky pro praktickou výuku, garant Akademie služeb a cestovního ruchu

předměty: B Beverage, HHM Hotelnictví a hospitality management

e-mail: gregorova@skolabaltaci.cz

Ing. Viktor Vráblík

zástupce ředitelky pro IT, ICT metodik, garant Akademie informatiky

předměty: ICT Konfigurace a správa ICT zařízení, PPC Práce s počítačemPVA Programování a vývoj aplikacíITE Informační technolofie

e-mail: vrablik@skolabaltaci.cz

Soňa Jedličková

tajemnice školy

e-mail: jedlickova@skolabaltaci.cz

Mgr. Šárka Adamcová

výchovný poradce

předměty: ČJL Český jazyk a literatura, CJO Člověk jako občan

e-mail: adamcova@skolabaltaci.cz

Mgr. Jan Rynd

předměty: APP Aplikovaná psychologie

e-mail: rynd@skolabaltaci.cz

Charles Burton

předměty: KAJ Konverzace v anglickém jazyce

e-mail: burton@skolabaltaci.cz

Ing. Jakub Josef Forman

předměty: CZW Cvičení z webových aplikací, PVA Programování a vývoj aplikací, WEB Vývoj webových prezentací a aplikací

e-mail: forman@skolabaltaci.cz

Ing. Renata Klepšová

předměty: EKU Ekonomika a učetnictví, GCR Geografie cestovního ruchu, EKO Ekonomika, MNS Manažerská studia

e-mail: klepsova@skolabaltaci.cz

Ing. Michal Kmiť

předměty: PVA Programování a vývoj aplikací, ICT Konfigurace a správa ICT zařízení, CZP Cvičení z programování, G3D 3D grafika a multimédia, WEB Vývoj webových prezentací a aplikací

e-mail: kmit@skolabaltaci.cz

Mgr. Pavlína Kopečková

předměty: TEV Tělesná výchova, CJO Člověk jako občan, BIE Biologie a ekologie, BIO Biologie

e-mail: kopeckova@skolabaltaci.cz

Ing. Bc. Marcela Krajňanská

předměty: EKO Ekonomika, CRP Cestovní ruch a průvodcovství, HHM Hotelnictví a hospitality management, BKE Bussiness komunikace a etiketa, MNS Manažerská studia

e-mail: krajnanska@skolabaltaci.cz

Mgr. Věra Křečková

výchovný poradce, metodik prevence

předměty: F Food

e-mail: kreckova@skolabaltaci.cz

MgA. Pavlína Lukešová

předměty: CZA Cvičení z administrativy, G2D 2D grafika a předtisková příprava, PPC Práce s počítačem, CZG Cvičení z grafiky

e-mail: lukesova@skolabaltaci.cz

Ing. Adam Němec

předměty: PVA Programování a vývoj aplikací, WEB Vývoj webových prezentací a aplikací

e-mail: nemec@skolabaltaci.cz

Mgr. Jana Nováková

předměty: ANJ Anglický jazyk

e-mail: novakova@skolabaltaci.cz

Bc. Kateřina Ordeltová

předměty: OV Odborný výcvik

e-mail: ordeltova@skolabaltaci.cz

Mgr. Zuzana Popelková

předměty: CVD Člověk v dějinách, ČJL Český jazyk a literatura, CJO Člověk jako občan

e-mail: popelkova@skolabaltaci.cz

Mgr. Bc. Eliška Svozilová, Dis.

předměty: B Beverage, F Food, BKE Bussiness komunikace a etiketa

e-mail: svozilova@skolabaltaci.cz

Mgr. Barbora Šůstková

předměty: ANJ Anglický jazyk

e-mail: sustkova@skolabaltaci.cz

Mgr. Jindřiška Zlámalová

předměty: MAT Matematika

e-mail: zlamalova@skolabaltaci.cz

Mgr. Klára Zvonková

předměty: NEJ Německý jazyk

e-mail: zvonkova@skolabaltaci.cz

Lenka Sláčalová

předměty: OV Odborný výcvik

e-mail: slacalova@skolabaltaci.cz