Pedagogický
tým

vedení školy

Ing. Světlana Hlavačková

ředitelka školy

předměty: AJ Angličtina

e-mail:  hlavackova@skolabaltaci.cz

Mgr. Barbora Gregorová

zástupkyně ředitelky školy pro praktické vyučování a statutární zástupkyně

předměty: BEV Beverage, HHM Hotelnictví a hospitality management

e-mail: gregorova@skolabaltaci.cz

Ing. Bc. Iveta Mrázková

referentka back office

pedagogický tým

Mgr. Věra Křečková

výchovný poradce, metodik prevence, školní kariérový poradce

předměty: FOO Food, MAT Matematika

e-mail:  kreckova@skolabaltaci.cz

Ing. Bc. Karla Bezděková​

předměty: CHE Chemie, CVD, MAT Matematika

e-mail:  bezdekova@skolabaltaci.cz

Ing. Renata Klepšová

předměty: EKU Ekonomika a učetnictví, GCR Geografie cestovního ruchu, EKO Ekonomika, MNS Manažerská studia

e-mail: klepsova@skolabaltaci.cz

Ing. Viktor Vráblík

předměty:  CZA Cvičení z administrativy, PPC Práce s počítačem

e-mail: vrablik@skolabaltaci.cz

Ing. Bc. Marcela Krajňanská

předměty: EKO Ekonomika, CRP Cestovní ruch a průvodcovství, HHM Hotelnictví a hospitality management, BKE Bussiness komunikace a etiketa, MNS Manažerská studia

e-mail: krajnanska@skolabaltaci.cz

Bc. Ludmila Flámová

předměty: MAT Matematika, FYZ Fyzika

e-mail:  flamova@skolabaltaci.cz

Mgr. Jana Nováková

předměty: ANJ Anglický jazyk

e-mail: novakova@skolabaltaci.cz

Mgr. Pavlína Kopečková

předměty: TEV Tělesná výchova, CJO Člověk jako občan, BIO Biologie

e-mail: kopeckova@skolabaltaci.cz

Bc. Veronika Vyvlečková

předměty: VAP Výpočetní aplikace, G3D 3D grafika a multimédia, CZP Cvičení z programování, ITE Informační technologie, G2D 2D grafika a multimédia, WEB Vývoj webových prezentací a aplikací, PPC Práce s počítačem

e-mail:  vyvleckova@skolabaltaci.cz

Bc. Veronika Peturová

předměty: FOO Food, BKE Bussiness komunikace a etiketa, BEVBeverage

e-mail: peturova@skolabaltaci.cz

Mgr. Jitka Pochylá

předměty: CJL Český jazyk a literatura

e-mail: pochyla@skolabaltaci.cz

Lenka Sláčalová

předměty: OV Odborný výcvik

e-mail: slacalova@skolabaltaci.cz

Adriana Šafářová

předměty: OV Odborný výcvik 

e-mail: safarova@skolabaltaci.cz

Bc. Vojtěch Brázdil

předměty: ICT Konfigurace a správa ICT zařízení, ITE Informační technologie, PPC Práce s počítačem, CZA Cvičení z administrativy

e-mail: brazdil@skolabaltaci.cz

Mgr. Barbora Šůstková

předměty: ANJ Anglický jazyk

e-mail: sustkova@skolabaltaci.cz

Bc. Ondřej Masný

předměty: PPC Práce s počítačem, CZW Cvičení z webových aplikací, WEB Vývoj webových prezentací a aplikací

e-mail:  masny@skolabaltaci.cz

Charles Burton

předměty: KAJ Konverzace v anglickém jazyce

e-mail:  burton@skolabaltaci.cz

Mgr. Monika Uhlířová

předměty: NEJ Německý jazyk

e-mail:  uhlirova@skolabaltaci.cz

NAPIŠTE

NÁM