Praxe

Škola klade velký důraz na zastoupení praktické výuky. Každý žák během studia absolvuje povinnou odbornou praxi v oboru, kde se učí prakticky využívat získané teoretické vědomosti.

Praxe je pravidelnou součástí výuky našich studentů. Žáci maturitních oborů absolvují povinnou praxi ve 2. a 3. ročníku. Žákům s výbornými výsledky v odborných předmětech škola domlouvá praktické cvičení u řady renomovaných společností.

Žáci učebního oboru kuchař-číšník mají kombinovanou výuku – týden teorie – týden odborný výcvik v provozu u našich partnerů.

partneři