Přihláška

Jak probíhají přijímačky:

1.

Podání přihlášky

Přihláška můžete podat nejpozději do 1. 3. 2022 na adresu Dřevnická 1788, 760 01 Zlín na předepsaném tiskopisu, potvrzuje ji základní škola. 

2.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Jednotná přijímací zkouška pro obor Hotelnictví, Informační technologie a Podnikání  se pro školní rok 2022/2023 koná ve dvou řádných termínech (12. a 13. dubna 2022) a ve dvou náhradních termínech (10. a 11. května 2022).

Přijímací zkouška na učební obor Kuchař-číšník se nekoná.

Zveřejnění výsledků – učební obor: 22.4.2022, maturitní obory: 28.4.2022

3.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK (žáci denního studia)

Po úspěšném přijímacím řízení už zbývá jen dodat zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku je nutné k tomu, aby mohl žák v září do školy nastoupit. Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Povinnost odevzdat lístek se nevztahuje na uchazeče o nástavbové studium.

4.

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.  Formulář zde.

Podrobné informace o přijímacím řízení na Informačním a vzdělávacím portále Zlínského kraje zkola a na stánkách MŠMT.