Školné

Pro studenty, kteří nastoupí ke studiu ve školním roce 2022/2023 je roční školné stanoveno následovně

Hotelnictví

65-42-M/01
18.000 Kč

Informační technologie

18-20-M/01
18.000 Kč

Kuchař - číšník

65-51-H/01
Bez školného

Podnikání

64-41-L/51
12.000 Kč

Školné se platí zpravidla ve čtyřech rovnoměrně rozložených splátkách.

Termíny jednotlivých splátek jsou uvedeny ve smlouvě o studiu.