Školné

Školné

ŠKOLNÉ 2020/2021

Pro studenty, kteří nastoupí ke studiu ve školním roce 2020/2021, je stanoveno školné stanoveno následovně:

  • 65-42-M/01 – Hotelnictví 18.000 Kč ročně
  • 18-20-M/01 – Informační technologie 18.000 Kč ročně
  • 64-41-L/51 – Podnikání 12.000 Kč ročně
  • 65-51-H/01 – Kuchař-číšník bez školného

Školné se platí zpravidla ve čtyřech rovnoměrně rozložených splátkách.

Termíny jednotlivých splátek jsou uvedeny ve smlouvě o studiu.