Kritéria přijetí​

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání – maturitní obory

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení a kritéria přijetí: 

Informační technologie – denní studium 2023/2024

Hotelnictví – denní studium 2023/2024

Podnikání – dálkové studium – 2023/2024 

Přihlášky se podávají do 1. 3. 2023.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání – učební obor

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení a kritéria přijetí:

Kuchař-číšník – denní studium 2023/2024

Přihlášky se podávají do 1. 3. 2023.