Kritéria přijetí​

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání – maturitní obory

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení a kritéria přijetí: 

Hotelnictví – denní studium 2022-2023 III. kolo

Přihlášky se podávají do 27. 6. 2022.

Podnikání – dálkové studium – 2022/2023 II.kolo

Přihlášky se podávají do 31. 7. 2022.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání – učební obor

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení a kritéria přijetí:

Kuchař-číšník – denní studium 2022-2023 III. kolo

Přihlášky se podávají do 27. 6. 2022.