Kritéria přijetí​ 2024

KRITÉRIA PŘIJETÍ 1. KOLO

Přihlášky se podávají v období 1. 2. – 20. 2. 2024.

Od 1. 1. 2024 přichází v platnost změny v otázce kritérií přijetí ke vzdělání na střední školu, která se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivá kritéria přijetí ke vzdělání:

maturitní obory

učební obor

KRITÉRIA PŘIJETÍ 2. KOLO

Přihlášky se podávají v období 21. 5. – 24. 5. 2024.

Od 1. 1. 2024 přichází v platnost změny v otázce kritérií přijetí ke vzdělání na střední školu, která se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Počet míst pro 2.kolo:

  • Obor Informační technologie – 1
  • Obor Hotelnictví – 2
  • Obor Kuchař-číšník – 7
  • Obor Podnikání – 15 

Jednotlivá kritéria přijetí ke vzdělání:

maturitní obory

učební obor