Kritéria přijetí​

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání – maturitní obory

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení a kritéria přijetí:

Přihlášky se podávají do 1. 3. 2024.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání – učební obor

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení a kritéria přijetí:

Přihlášky se podávají do 1. 3. 2024.