Kritéria přijetí​

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání – maturitní obory

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

  • výsledku centrálně zadávaných jednotných testů (ČJL a MA)
  • průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého gymnázia
  • průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého gymnázia
  • další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Vyhlášení a kritéria přijetí: 

Hotelnictví, Informační technologie – denní studium 2022/2023

Podnikání – dálkové studium – 2022/2023

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání – učební obor

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

  • průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého gymnázia
  • průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého gymnázia
  • další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Vyhlášení a kritéria přijetí:

Kuchař-číšník – denní studium 2022-2023