Škola pro život II (Šablony OP JAK)

Název projektu CZ/ EN : Škola pro život II / School for Life II

Registrační číslo projektu dle ISKP21+: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003738

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_003

Název výzvy: Šablony pro SŠ a VOŠ I

Financování: Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR

Datum zahájení realizace: 1. 1. 2023

Předpokládaný datum ukončení: 31. 12. 2025

Cíle projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání žáků.

Klíčové aktivity:

  • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
  • Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ
  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ