IROP

Název projektu: Učebny cizích jazyků, informačních technologií a cvičné kanceláře pro vzdělávání v podnikavosti – CZ.06.2.57/0.0/0.0/16_050/0002795, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Přílohy:

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, 11703 – Integrovaný regionální operační program

Název projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002795

Učebny cizích jazyků, informačních technologií a cvičné kanceláře pro vzdělávání v podnikavosti

Příjemce: Střední škola Baltaci s. r. o. (Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.)

Období realizace: léta 2017–2018

Udržitelnost: do roku 2023

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je výrazně výšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce a prohloubit spolupráce se sociálními partnery v rámci vzdělávání tak, aby tito absolventi měli dostatek znalostí a klíčových kompetencí pro nástup do terciálního vzdělávání nebo do zaměstnání ihned po absolvování školy.

Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro technické a jazykové vzdělávání ve Zlínském kraji.

Realizací projektu dojde zároveň k vytvoření předpokladů pro naplnění Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES)

Cíl a cílová skupina

Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvořit vzdělávací zařízení, které bude využito žáky Střední školy Baltaci s.r.o.