MATURITNÍ ZKOUŠKA jaro 2024

Žáci, kteří chtějí konat maturitní zkoušku na jaře 2024, se musí k této zkoušce přihlásit nejpozději do 1. prosince 2023.

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Podrobné informace ke společné části maturitních zkoušek naleznete >>ZDE<<.

Sdělení MŠMT, jednotné zkušební schéma didaktických testů  a podrobné jednotné zkušební schéma bude brzy zveřejněno.

Vyhlášení a organizace MZ >>ZDE<<.

Důležité termíny

Opravné MZ: 

Opravné didaktické testy: 1. – 10. září 2023.

Opravné písemné prací ČJL a ANJ: 11. 9. 2023

Termín opravných ústních zkoušek a obhajoby MP: 12. 9. 2023