MATURITNÍ ZKOUŠKA jaro 2024

Žáci, kteří chtějí konat maturitní zkoušku na jaře 2024, se musí k této zkoušce přihlásit nejpozději do 1. prosince 2023.

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Podrobné informace ke společné části maturitních zkoušek naleznete >>ZDE<<.

Sdělení MŠMT, jednotné zkušební schéma didaktických testů  a podrobné jednotné zkušební schéma bude brzy zveřejněno.

Vyhlášení a organizace MZ >>ZDE<<.

Důležité termíny

Didaktické testy: 2. – 3. 5. 2024

Písemné práce ČJL a ANJ: 29. – 30. 4. 2024

Ústní zkoušky a obhajoba MP: 20. – 24. 5. 2024