MATURITNÍ ZKOUŠKA podzim 2022

Žáci, kteří chtějí konat maturitní zkoušku, opravnou maturitní zkoušku nebo maturitní zkoušku v náhradním termínu na podzim 2022, se musí k této zkoušce přihlásit nejpozději do 24. 6. 2022.

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Podrobné informace ke společné části maturitních zkoušek naleznete >>ZDE<<

Sdělení MŠMT, jednotné zkušební schéma didaktických testů  a podrobné jednotné zkušební schéma bude zveřejněno 15. 8. 2022

Vyhlášení a organizace MZ ZDE

Důležité termíny:

Podávání přihlášky: do 24.6. 2022 11:00 hod.

Termíny didaktických testů: 1. – 6.  9.  2022

Odevzdání maturitních prací: do 24. 6. 2022 11:00 hod.

Odevzdání seznamu literatury:  do 24. 6. 2022 (současně s přihláškou)

Odevzdání žádosti o nahrazení profilové zkoušky z ANJ: do 30. 6. 2022 žádost

Termín písemných prací: 7. a 8. 9. 2022

Termín ústních zkoušek: 12. 9. 2022