MATURITNÍ ZKOUŠKA

Žáci, kteří chtějí konat maturitní zkoušku, opravnou maturitní zkoušku nebo maturitní zkoušku v náhradním termínu na jaře 2022, se musí k této zkoušce přihlásit nejpozději do 1. 12. 2021.

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Podrobné informace ke společné části maturitních zkoušek naleznete >>ZDE<<

Sdělení MŠMT ZDE

Jednotné zkušební schéma didaktických testů ZDE

Podrobné jednotné zkušební schéma ZDE

Důležité termíny:

Podávání přihlášky: do 1.12. 2021 12:00 hod.

Termíny didaktických testů: ANJ 2.5.2022 13:00 h.; ČJL 3.5.2022 8:00 h.

Odevzdání maturitních prací: do 31. 3. 2022

Odevzdání seznamu literatury:  do 31. 3. 2022

Termín písemných prací: 19. a 20. 4. 2022

Termín ústních zkoušek: 16. 5. až 20. 5. 2022