MATURITNÍ ZKOUŠKA jaro 2023

Žáci, kteří chtějí konat maturitní zkoušku na jaře 2023, se musí k této zkoušce přihlásit nejpozději do 1. prosince 2022.

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Podrobné informace ke společné části maturitních zkoušek naleznete >>ZDE<<

Sdělení MŠMT, jednotné zkušební schéma didaktických testů  a podrobné jednotné zkušební schéma bude brzy zveřejněno.

Vyhlášení a organizace MZ ZDE

Důležité termíny:

Podávání přihlášky: 1. prosince 2022

Termíny didaktických testů: 2. – 5.  5.  2023

Odevzdání maturitních prací: 24. března 2023 

Odevzdání seznamu literatury:  31. března 2023

Termín písemných prací: 24. a 25. 4. 2023

Termín ústních zkoušek a obhajoby MP: 22. – 26. 5. 2023

Opravné MZ: září 2023