Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Název projektu: Národní plán obnovy

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Evidenční číslo: 0143/DOUCOVACI_SKOLY/2023

Financování: Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Datum zahájení realizace: 17. dubna 2023

Předpokládaný datum ukončení: 31. srpna 2023

Cíle projektu:

Cíle projektu: Projekt doučování je realizován v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 a na vzdělávání žáků, kteří jsou ovlivněny dalšími faktory, které vedou ke zvyšování vzdělanostních nerovností u žáků ohrožených školním neúspěchem. Realizace probíhá prezenční formou a je zaměřena především na stěžejní předměty v rámci školního vzdělávacího programu v prostorách střední školy Baltaci s. r. o. Doučováním jsou pověřeni kvalifikovaní učitelé Střední školy Baltaci s. r. o.