Termíny přijímacích zkoušek 2024

Maturitní obory

V souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4  ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2023/2024 na následující dny.

Řádné termíny:

  1. termín:   12. dubna 2024
  2. termín:   15. dubna 2024

Náhradní termín:

  1. termín:    29. dubna 2024
  2. termín:    30. dubna 2024

Zveřejnění výsledků: 15. 5. 2024

UČEBNÍ OBOR

Přijímací zkouška na učební obor Kuchař-číšník se nekoná.