Termíny přijímacích zkoušek

Učební obor

Zveřejnění výsledků: 22. 4. 2022

Maturitní obory

V souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4  ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2021/2022 na následující dny:

  1. termín:     úterý 12. dubna 2022
  2. termín:    středa 13. dubna 2022

Zveřejnění výsledků: 28. 4. 2022

Náhradní termín:

  1. termín:    úterý 10. května 2022
  2. termín:    středa 11. května 202

Zveřejnění výsledků: 18. 5. 2022