Představení
školy

Střední škola Baltaci s. r. o. navázala na úspěšnou činnost Střední školy hotelové, která patřila k prvním soukromým školám ve Zlínském kraji. V oblasti středního vzdělávání působíme již více než čtvrt století. Výuka probíhá v budově školy na ulici Dřevnická 1788 ve Zlíně.

Tvoříme školu s pozitivním školním klimatem a otevřenou komunikací. Pracujeme v malých skupinách, proto jsme schopni zajistit žákům individuální přístup. Naše škola je nadstandardně materiálně vybavena (výkonné PC, notebooky, PC vybavené Apple technologiemi a I-PADY). Žáci mají k dispozici relaxační místnost – games room (konzole PlayStation VR). K dispozici je také velmi dobře vybavená knihovna.

Pro své žáky organizujeme adaptační pobyty, lyžařské kurzy, exkurze, školní výlety, návštěvy divadelních a filmových představení… Nabízíme také aktivity rozšiřující odbornost formou kroužků či odborných kurzů (koktejlový, baristický, sommeliérský).

Svou profilací doplňujeme vzdělávací nabídku středoškolského studia ve Zlíně a okolí. Naši absolventi odcházejí ze školy vybaveni dobrými odbornými znalostmi a mohou tak úspěšně pokračovat v navazujícím studiu.

Naše

Benefity

  • výborná dopravní dostupnost
  • individuální přístup – práce v malých skupinách
  • nadstandardní technické vybavení
  • Microsoft Office zdarma po dobu studia i na domácí PC
  • výuka ANJ posílena o konverzaci s rodilým mluvčím
  • pravidelné doučování a konzultační hodiny
  • zapojení žáků do praxe během studia
  • a umíme i online výuku 

Praxe u prestižních firem

MS Office zdarma

Profesionální technické vybavení

2 cizí jazyky

Zahraniční stáže

Kurz fce zdarma

Snadná dopravní dostupnost