Přípravné kurzy

Kurz je určen uchazečům o denní studium na SŠ Baltaci Zlín, tedy žákům 9. ročníku ZŠ a uchazečům s výučním listem. Obsahem kurzu bude procvičování učiva ZŠ z předmětů matematika a jazyk český a literatura s návazností na podobu přijímací zkoušky. Kurz bude probíhat v březnu/dubnu 2023, celkem 5 týdnů, od 15.00 hod. do 17.00 hod. (2 × 50 minut + přestávka).

Termíny: 8., 15., 22., 29. března a 5. dubna 2023. Jeden týden bude výuka matematiky a druhý týden výuka českého jazyka. V posledním termínu si budou moci uchazeči vyzkoušet přijímací test nanečisto a následně s vyučujícím provést rozbor řešení.

Na přípravné kurzy je nutno přihlásit se do 1. března 2023. Cena kurzu je 500 Kč. Přijímací zkouška nanečisto je zahrnuta v ceně.

Kurzovné uhraďte nejpozději do 5. března 2023 na účet školy: 1387917423/2700 nebo hotově u sekretářky školy. Jako VS uveďte prvních šest číslic Vašeho rodného čísla a do zprávy pro příjemce pak uveďte Vaše jméno a příjmení.

Online přihláška