Přípravné kurzy

Kurz je určen uchazečům o denní studium na SŠ Baltaci Zlín, tedy žákům 9. ročníku ZŠ. Obsahem kurzu bude procvičování učiva ZŠ z předmětů matematika a jazyk český a literatura s návazností na podobu přijímací zkoušky. Kurz bude probíhat v březnu/dubnu 2022, celkem 5 týdnů, vždy ve středu od 15.15 hod. do 17.25 hod. (2 × 60 minut + desetiminutová přestávka).

Termíny: 9., 16., 23., 30. března a 6. dubna 2022. Jeden týden bude výuka matematiky, druhý týden výuka českého jazyka. V posledním termínu si budou moci uchazeči vyzkoušet přijímací test nanečisto a následně s vyučujícím provést rozbor řešení.

Na přípravné kurzy je nutno přihlásit se do 1. března 2022. Cena kurzu je 500 Kč. Přijímací zkouška nanečisto je zahrnuta v ceně.

Kurzovné lze uhradit v hotovosti nejpozději první den kurzu (9. 3. 2022) v kanceláři školy. 

Online přihláška