Přípravné kurzy 2024

Kurz je určen uchazečům o denní studium na SŠ Baltaci Zlín, tedy žákům 9. ročníku ZŠ a uchazečům s výučním listem. Obsahem kurzu bude procvičování učiva ZŠ z předmětů matematika a jazyk český a literatura s návazností na podobu přijímací zkoušky. 

Průběh kurzu: celkem 5 týdnů v průběhu února/březnu, od 15.00 hod. do 17.00 hod. (2 × 50 minut + přestávka)

Termíny: 28.2.2024, 6.3.2024, 13.3.2024, 20.3.2024, 27.3.2024.

Jeden týden bude výuka matematiky a druhý týden výuka českého jazyka. V posledním termínu si budou moci uchazeči vyzkoušet přijímací test nanečisto a následně s vyučujícím provést rozbor řešení.

Cena kurzu je 600 Kč a kurzovné je potřeba uhradit nejpozději do 23.2.2024 na účet školy: 1387917423/2700 nebo hotově u sekretářky školy paní Mrázkové. Do zprávy pro příjemce pak prosím uveďte Vaše jméno a příjmení.

Online přihláška