Ukazovátko

Zapsaný spolek s názvem “Ukazovátko” je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založena za účelem naplňovat společného cíle, kterým je rozvoj duchovních, humanitních i hmotných potřeb žáků a pracovníků školy. Spolek neslouží k výdělečné činnosti. 

Konkrétním cílem spolku je podporovat a vytvářet finanční a materiální podmínky zvláště v následujících oblastech činností žáků a zaměstnanců školy: 

  • podpora zájmové školní a mimoškolní činnosti
  • podpora účasti žáků a zaměstnanců na soutěžích, při kterých reprezentují školu.
  • podpora činností, které přispívají k posilování dobrého jména školy
  • oceňování dobrého přístupu ke vzdělávání a studiu včetně poskytnutí stipendií sociálně slabým žákům
  • podpora kulturních a společenských akcí školy souvisejících se vzděláváním, studiem a osobnostním rozvojem žáků a zaměstnanců
  • podpora mimoškolních činností
  • zajištění aktivní účasti rodičů a vedení školy

Spolek

Ukazovátko

Datum vzniku: 

22. prosince 2021

Datum zápisu:

22. prosince 2021

Spisová značka:

L28041 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo:

Zarámí 4422, 760 01 Zlín

Identifikační číslo:

14090414

Číslo účtu:

2702089088/2010

Právní norma:

Spolek

Předseda výboru:

Bc. Barbora Gregorová

Člen výboru:

Bohumil Žaludek

Člen výboru:

Ing. Petr Kubíček

Člen výboru:

Přemysl Bílek

Spolek

Ukazovátko

Datum vzniku: 

22. prosince 2021

Datum zápisu:

22. prosince 2021

Spisová značka:

L28041 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo:

Zarámí 4422, 760 01 Zlín

Identifikační číslo:

14090414

Číslo účtu:

2702089088/2010

Právní norma:

Spolek

Předseda výboru:

Bc. Barbora Gregorová

Člen výboru:

Bohumil Žaludek

Člen výboru:

Přemysl Bílek

Člen výboru:

Ing. Petr Kubíček