Stipendium

Formy stipendií

Rodinné

Rodinné stipendium je přiznáno žákům denního studia v případě, že ve škole studuje sourozenec. Mladšímu sourozenci bude přiznána sleva na školném ve výši 50 %. Výše školného u mladšího sourozence je stanovena na 9.000,- Kč/rok.

Slevu 20 % ze školného získá také přijatý uchazeč, jehož zákonný zástupce je úspěšným absolventem čtyřletého denního maturitního studia Střední školy Baltaci s.r.o. Výše školného tedy činí 14.400,- Kč/rok.

Rodinné stipendium je poskytováno pouze žákům v denní formě studia, v maturitním oboru.

Prospěchové

Prospěchové stipendium je určeno žákům, kteří dosahují při studiu výborných studijních výsledků. Týká se pouze žáků v denní formě studia, v maturitním oboru. 

Cílem prospěchového stipendia je motivovat žáky střední školy k většímu zájmu o vzdělávání a dosahování nadprůměrných výsledků. Prospěchové stipendium pro školní rok 2023/2024 je nastaveno následovně:

  • Žák s průměrným prospěchem 1,0 za obě pololetí: snížení školného na další školní rok o 50 % (tzn. v dalším školním roce činí školné 9.000,- Kč)
  • Žák s průměrným prospěchem do 1,5 včetně za obě pololetí: snížení školného na další školní rok o 20 % (tzn. v dalším školním roce činí školné 14.400,- Kč)