Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení na školní rok 2023/2024 pro jednotlivé obory:

HOTELNICTVÍ

1. zaměření: Management v cestovním ruchu

2. zaměření: ICT ve službách

Kód oboru: 65-42-M/01, délka vzdělávání: 4 roky, způsob ukončení: maturitní zkouška, předpokládaný počet přijatých žáků: 22 celkem (11 žáků 1. zaměření; 11 žáků 2. zaměření), přijímací zkouška: ano, forma studia: denní

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Kód oboru: 18-20-M/01, délka vzdělávání: 4 roky, způsob ukončení: maturitní zkouška, předpokládaný počet přijatých žáků: 22, přijímací zkouška: ano, forma studia: denní

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

Kód oboru: 65-51-H/01, délka vzdělávání: 3 roky, způsob zakončení: výuční list, předpokládaný počet přijatých žáků: 22, přijímací zkouška: NE, forma studia: denní

PODNIKÁNÍ

Kód oboru: 64-41-L/51, délka vzdělávání: 3 roky, způsob ukončení: maturitní zkouška, předpokládaný počet přijatých žáků: 22, přijímací zkouška: NE, forma studia: dálková

 

Podmínky přijímacího řízení: viz >>Kritéria přijímacího řízení<<

Přihláška ke studiu ve formátu PDF: >>zde<<

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 1. BŘEZNA 2023 – VŠECHNY FORMY STUDIA!!!

 

Mgr. Přemysl Kozmík

ředitel školy

Maturity jsou za námi

Za příjemného jarního počasí byly v pondělí 22. května 2023 zahájeny ústní maturitní zkoušky.  V tu dobu už za sebou měli písemné práce i didaktické