Hotelnictví

Absolvent se uplatní ve středních technickohospodářských pracovních pozicích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu. Bude vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a v různých právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele či podnikatele.

Maturitní zkouška

Profilová část:

ČJL, ANJ – písemná a ústní zkouška

Hotelnictví a cestovní ruch – ústní zkouška

Ekonomika a účetnictví – ústní zkouška

Maturitní práce a její obhajoba

Státní část:

ČJL, ANJ nebo MAT (dle volby studenta) – didaktický test

Partneři

Mezi partnery školy patří Baltaci a.s., UTB Zlín, Tescoma s. r. o., Fly United, Barmani Zlín, zlínské cestovní kanceláře a agentury, restaurace – např. Baltaci Atrium, Baltaci Prime Beef, Baltaci U Náhonu, Baltaci Napajedla, Hospůdka U Kovárny, Restaurace U dvou Slunečnic a řada dalších partnerů, s nimiž škola spolupracuje v rámci zajišťování odborné praxe.

čtyřletý obor

denní studium

maturitní zkouška

max. 20 žáků ve třídě

kód oboru: 65-42-M/01

Život studenta

DSC_4612
IMG_4671

Učitelé odborných předmětů

Bc. Barbora Gregorová

zástupkyně ředitele školy pro praktické vyučování a statutární zástupkyně

předměty: BEV Beverage, HHM Hotelnictví a hospitality management

e-mail: gregorova@skolabaltaci.cz

Ing. Renata Klepšová

předměty: EKU Ekonomika a učetnictví, GCR Geografie cestovního ruchu, EKO Ekonomika, MNS Manažerská studia

e-mail: klepsova@skolabaltaci.cz

Ing. Bc. Marcela Krajňanská

předměty: EKO Ekonomika, CRP Cestovní ruch a průvodcovství, HHM Hotelnictví a hospitality management, BKE Bussiness komunikace a etiketa, MNS Manažerská studia

e-mail: krajnanska@skolabaltaci.cz

Mgr. Věra Křečková

výchovný poradce, metodik prevence, školní kariérový poradce

předměty: FOO Food, MAT Matematika, CJO Člověk jako občan

e-mail:  kreckova@skolabaltaci.cz

Bc. Kateřina Ordeltová

předměty: BEV Beverage, FOO Food, BKE Bussiness komunikace a etiketa

e-mail: ordeltova@skolabaltaci.cz