Informační technologie

Absolvent se s ohledem na příslušnou specializaci může uplatnit především v oblastech:

  • návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení;
  • údržby prostředků z hlediska HW;
  • programování a vývoje uživatelských, databázových a webových řešení;
  • instalací a správy aplikačního SW;
  • instalací a správy OS;
  • návrhů, realizace a administrace sítí;
  • kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství;
  • obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

Maturitní zkouška

Profilová část:

ČJL, ANJ – písemná a ústní zkouška

Hardware a Počítačové sítě & Grafika

Programování a vývoj aplikací

Maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí

Státní část:

ČJL, ANJ nebo MAT (dle volby studenta) – didaktický test

Partneři

Mezi partnery školy patří Baltaci a.s., UTB Zlín – FAI, B2A Software Development s. r. o. (digitalizace výroby), Bussines Logic s. r. o. (vývoj software – weby, mobilní aplikace), Pria system, s. r. o. (sociální sítě, weby), Weboo s. r. o. (online marketing), Z STUDIO, s. r. o. (reklamní a firemní tiskoviny) a další partneři s nimiž škola spolupracuje v rámci zajišťování odborné praxe.

čtyřletý obor

denní studium

maturitní zkouška

max. 20 žáků ve třídě

kód kurzu: 18-20-M/01

Učitelé odborných předmětů

Ing. Viktor Vráblík

zástupce ředitele školy pro ICT a Akademii informatiky

předměty: ICT Konfigurace a správa ICT zařízení, PPC Práce s počítačemPVA Programování a vývoj aplikacíITE Informační technolofie

e-mail: vrablik@skolabaltaci.cz

Ing. Jakub Josef Forman

předměty: CZW Cvičení z webových aplikací, PVA Programování a vývoj aplikací, WEB Vývoj webových prezentací a aplikací

e-mail: forman@skolabaltaci.cz

Ing. Michal Kmiť

předměty: PVA Programování a vývoj aplikací, ICT Konfigurace a správa ICT zařízení, CZP Cvičení z programování, G3D 3D grafika a multimédia, WEB Vývoj webových prezentací a aplikací

e-mail: kmit@skolabaltaci.cz

MgA. Pavlína Bednaříková

předměty: CZA Cvičení z administrativy, G2D 2D grafika a předtisková příprava, PPC Práce s počítačem, CZG Cvičení z grafiky

e-mail: bednarikova@skolabaltaci.cz

Ing. Adam Němec

předměty: PVA Programování a vývoj aplikací, WEB Vývoj webových prezentací a aplikací

e-mail:  nemec@skolabaltaci.cz

Bc. Michael Hozza

předměty: PPCPráce s počítačem, ITE Informační technologie

e-mail:  hozza@skolabaltaci.cz