Informační technologie

IT_1000_1000px

Absolvent se s ohledem na příslušnou specializaci může uplatnit především v oblastech:

  • návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení;
  • údržby prostředků z hlediska HW;
  • programování a vývoje uživatelských, databázových a webových řešení;
  • instalací a správy aplikačního SW;
  • instalací a správy OS;
  • návrhů, realizace a administrace sítí;
  • kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství;
  • obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

Příslušný obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Maturitní zkouška

Profilová část:

ČJL, ANJ – písemná a ústní zkouška

Hardware a Počítačové sítě & Grafika

Programování a vývoj aplikací

Maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí

Státní část:

ČJL, ANJ nebo MAT (dle volby studenta) – didaktický test

čtyřletý obor

denní studium

maturitní zkouška

max. 22 žáků ve třídě

kód kurzu: 18-20-M/01

Partneři

Učitelé odborných předmětů

Mgr. Jan Vodák Ph.D.

zástupce ředitelky školy pro ICT a
Akademii informatiky

předměty: ICT Konfigurace a správa ICT zařízení

e-mail: vodak@skolabaltaci.cz

Ing. Viktor Vráblík

předměty: ICT Konfigurace a správa ICT zařízení, ITE Informační technologie, PPC Práce s počítačem, CZA Cvičení z administrativy

e-mail: vrablik@skolabaltaci.cz

Ing. Michal Kmiť

předměty: PVA Programování a vývoj aplikací, ICT Konfigurace a správa ICT zařízení, CZP Cvičení z programování, G3D 3D grafika a multimédia, WEB Vývoj webových prezentací a aplikací

e-mail: kmit@skolabaltaci.cz

Bc. Vojtěch Brázdil

předměty: CZA Cvičení z administrativy, G2D 2D grafika a předtisková příprava, PPC Práce s počítačem, CZG Cvičení z grafiky

e-mail: brazdil@skolabaltaci.cz

Bc. Ondřej Masný

předměty: PPC Práce s počítačem, CZW Cvičení z webových aplikací, WEB Vývoj webových prezentací a aplikací

e-mail:  masny@skolabaltaci.cz

Bc. Veronika Vyvlečková

předměty: VAP Výpočetní aplikace, G3D 3D grafika a multimédia, CZP Cvičení z programování, ITE Informační technologie, G2D 2D grafika a multimédia, WEB Vývoj webových prezentací a aplikací, PPC Práce s počítačem

e-mail:  vyvleckova@skolabaltaci.cz