Kuchař - číšník

KC

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník. Uplatnění najde zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých stravovacích provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství a v oblasti gastronomie.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání na nástavbovém studiu a doplnit si tak úplné střední vzdělání s maturitou.

Příslušný obor vyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Závěrečná zkouška

Písemná zkouška

Ústní zkouška

Praktická zkouška

tříletý obor

denní studium

výuční list

max 16 žáků ve třídě

kód oboru: 65-51-H/01

Život studenta

Partneři

Učitelé odborných předmětů​

Bc. Barbora Gregorová

zástupkyně ředitele školy pro praktické vyučování a statutární zástupkyně

předměty: BEV Beverage, HHM Hotelnictví a hospitality management

e-mail: gregorova@skolabaltaci.cz

Ing. Renata Klepšová

předměty: EKU Ekonomika a učetnictví, GCR Geografie cestovního ruchu, EKO Ekonomika, MNS Manažerská studia

e-mail: klepsova@skolabaltaci.cz

Ing. Bc. Marcela Krajňanská

předměty: EKO Ekonomika, CRP Cestovní ruch a průvodcovství, HHM Hotelnictví a hospitality management, BKE Bussiness komunikace a etiketa, MNS Manažerská studia

e-mail: krajnanska@skolabaltaci.cz

Mgr. Věra Křečková

výchovný poradce, metodik prevence

předměty: FOO Food

e-mail:  kreckova@skolabaltaci.cz

Lenka Sláčalová

předměty: OV Odborný výcvik

e-mail: slacalova@skolabaltaci.cz

Adriana Šafářová

předměty: OV Odborný výcvik

e-mail: safarova@skolabaltaci.cz