Podnikání

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Maturitní zkouška

Profilová část:

ČJL, ANJ – písemná a ústní zkouška

Blok odborných předmětů I. – Ekonomika a účetnictví – ústní zkouška

Blok odborných předmětů II. – Právo, marketing, management – ústní zkouška

Maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí

Státní část:

ČJL, ANJ nebo MAT (dle volby studenta) – didaktický test

tříletý obor

dálkové studium

maturitní zkouška

max. 20 žáků ve třídě

kód oboru: 64-41-L/51

Učitelé odborných předmětů

Ing. Bc. Karla Bezděková

Předměty: MAT Matematika

e-mail: bezdekova@skolabaltaci.cz

Mgr. Bc. Irena Hlavackova

Předměty: UCE Učetnictví, PEK Písemná a elektronická komunikace, UPX Učební praxe

e-mail: hlavackova@skolabaltaci.cz

PaedDr. Milada Kincová

Předměty: PRV Právo, DEJ Dějepis, OBN Občanská nauka

e-mail: kincova@skolabaltaci.cz

Ing. Bc. Marcela Krajňanská

Předměty: EKO Ekonomika

e-mail: krajnanska@skolabaltaci.cz

Mgr. Věra Křečková

výchovný poradce, metodik prevence

Předměty: MAT Matematika

e-mail: kreckova@skolabaltaci.cz

Mgr. Alexandra Kučerová Gorcová

Předměty: ČJL Český jazyk a literatura

e-mail: gorcova@skolabaltaci.cz

Mgr. Marie Macháčková

Předměty: MAT Matematika

e-mail: machackova@skolabaltaci.cz

Mgr. Helena Suchá

Předměty: ANJ Anglický jazyk

e-mail: sucha@skolabaltaci.cz

Ing. Viktor Vráblík

zástupce ředitelky pro IT, ICT metodik, garant Akademie informatiky

Předměty: INF Informatika

e-mail: vrablik@skolabaltaci.cz

Ing. Bc. Alena Zemková

Předměty: MNG Management, MKT Marketing

e-mail: zemkova@skolabaltaci.cz