Podnikání

PO

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Příslušný obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Maturitní zkouška

Profilová část:

ČJL, ANJ – písemná a ústní zkouška

Blok odborných předmětů I. – Ekonomika a účetnictví – ústní zkouška

Blok odborných předmětů II. – Právo, marketing, management – ústní zkouška

Maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí

Státní část:

ČJL, ANJ nebo MAT (dle volby studenta) – didaktický test

tříletý obor

dálkové studium

maturitní zkouška

max. 22 žáků ve třídě

kód oboru: 64-41-L/51

Učitelé odborných předmětů

Ing. Bc. Karla Bezděková

ředitelka školy

Předměty: MAT Matematika

e-mail: bezdekova@skolabaltaci.cz

Ing. Světlana Hlavačková

zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování

Předměty: AJ Anglický jazyk

e-mail: hlavackova@skolabaltaci.cz

Ing. Bc. Marcela Krajňanská

Předměty: EKO Ekonomika

e-mail: krajnanska@skolabaltaci.cz

Mgr. Marie Macháčková

Předměty: MAT Matematika

e-mail: machackova@skolabaltaci.cz

Ing. Viktor Vráblík

Předměty: INF Informatika

e-mail:  vrablik@skolabaltaci.cz

Mgr. Věra Křečková

výchovný poradce, metodik prevence

Předměty: MAT Matematika

e-mail:  kreckova@skolabaltaci.cz